471/3, Sirah Dyodi Bazar , Hawamahal Road,
Chandi Ki Taksal,
Jaipur, Rajasthan-302002
See Menu